วิดีโอ
คนสู้โรค : รู้จักกับโรคพาร์กินสัน
18 กันยายน 2562
แผนที่
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคพาร์กินสันฯ
ตึก สธ หรือผู้สูงวัย ชั้น 7 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ถนน พระรามที่ 4 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10333
เบอร์โทรศัพท์ : 02 256 4000 ต่อ 70702-3 / 081 107 9999
โทรสาร : 02 256 4000 ต่อ 70704
โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 081-107-9999